HomeDisclaimer

Disclaimer

Alle informatie op de website van Vertit heeft een informatief karakter. Alhoewel Vertit getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garandeert Vertit niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Vertit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Vertit voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan Vertit.

Op deze website staan diverse links naar websites die niet van Vertit zijn. Vertit is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites. Vertit behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

Email

Vertit biedt geen garantie dat e-mails die naar hen worden gestuurd tijdig worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet volledig kan worden gegarandeerd. Daarnaast kan de beveiliging van e-mailverkeer niet volledig worden gegarandeerd vanwege de bijbehorende beveiligingsrisico’s. Door te kiezen voor correspondentie met Vertit via onversleutelde of onbeschermde e-mail, erkent en accepteert u deze risico’s.

Deze e-mail en eventuele bijlagen zijn alleen bedoeld voor geautoriseerd gebruik door de bedoelde ontvanger(s). De inhoud kan eigendomsrechtelijk beschermd materiaal, vertrouwelijke informatie en/of informatie onderworpen aan wettelijke privileges bevatten. De inhoud mag niet worden gekopieerd, bekendgemaakt, opgeslagen of gebruikt door enige andere partij. Als u niet de bedoelde ontvanger bent, dient u deze e-mail en eventuele bijlagen onmiddellijk te verwijderen, evenals alle kopieën, en de afzender op de hoogte te stellen. In dit geval is de afzender Vertit.

Hyperlinks

Op de website van Vertit kunnen links staan naar websites van derden. Vertit heeft geen invloed op deze websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud ervan. Daarom is Vertit niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van deze websites van derden.

Betekenis Vertit

De Latijnse betekenis van Vertit is “hij/zij/het keerde of veranderde.” Dit vertegenwoordigt onze toewijding om onze klanten te helpen hun uitdagingen om te zetten in oplossingen en kansen door middel van onze innovatieve software development diensten.

Legal

Adres: Voorstraat 42, 3247CE Dirksland
KvK-nummer: 90119894
BTW-nummer: NL002861660B88

Copyright: © 2024 · Vertit · All rights reserved.